"Bryt upp,

    bryt upp..."

 

 

 

 

 

 

 

Alinoma Translations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I snart 15 år har Alioma Translations arbetat med språk i olika former.

Vi hanterar främst engelska
och svenska, men även danska och norska.
Med vår
breda kompetens finns möjlighet att översätta tekniska, medicinsktekniska och ekonomiska
texter men även

texter som handlar om marknadsföring och diverse allmänna ämnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

 

Övrigt

 

Kontaktinfo

 

Referenser